[Søren Rosenlund] Uddrag fra Jødernes Renkers Aabenbaring. Andet Hæfte.

e. For Professioner og Haandverker. a. Almindelig er Jøderne skadelig for Regieringen,