Uddrag fra Prestens Lære-Digt i Anledning af Philopatreias Anmærkning: om Geistlighedens Indkomster med vidtløftige dog ey overflødige Noter

Asfaphs feede prester, hvis Øyne blive borte for deres Ansigtes Fedme — — ney Philopatreias!