[H. Hoffman?] Uddrag fra Betænkning over den saa kaldede Philopatreias [Underskrevet HH]

d) Skal Bonden levere Kornet, i steden for Tienden, til neste Kiøbsted, er Bon-