[H. Hoffman?] Uddrag fra Betænkning over den saa kaldede Philopatreias [Underskrevet HH]

a) Tiendens ulige Beskaffenhed; en Byes Tiende kand være bedre end en anden, ja