[H. Hoffman?] Uddrag fra Betænkning over den saa kaldede Philopatreias [Underskrevet HH]

Naar man da undersøger, hvori Præsternes Indkomster bestaae: