[H. Hoffman?] Uddrag fra Betænkning over den saa kaldede Philopatreias [Underskrevet HH]

Man har i Dannemark neppe Exempel paa, at noget Skrift er udkommet, der har havt saa mange