[H. Hoffman?] Uddrag fra Betænkning over den saa kaldede Philopatreias [Underskrevet HH]

at giore Forslage til Handelens Istandsettelse i Dannemark.