[H. Hoffman?] Uddrag fra Betænkning over den saa kaldede Philopatreias [Underskrevet HH]

Skal Handelen, saa vidt jeg ved mange Aars Forandringer har erfaret, komme til