[D.H. Huusfeld ?] Uddrag fra Philalethi Patriotiske Anmærkninger over Hr. Philopatreias Afhandling om Geistlighedens Indkomster

5 Røst, efterdi han alt for ofte fremviser Esaus lodne og grumme Hænder.