[D.H. Huusfeld ?] Uddrag fra Philalethi Patriotiske Anmærkninger over Hr. Philopatreias Afhandling om Geistlighedens Indkomster

Hr. Philopatreins skriver og beskylder, uden at bevise, forudsætter falske Grun-