[D.H. Huusfeld ?] Uddrag fra Philalethi Patriotiske Anmærkninger over Hr. Philopatreias Afhandling om Geistlighedens Indkomster

Jeg er ikke af de Erudite, skiønt oplært ved en Erudit og Geistlig Gamaliels FødderJeg agter heller aldrig at blive Pave.