[D.H. Huusfeld ?] Uddrag fra Philalethi Patriotiske Anmærkninger over Hr. Philopatreias Afhandling om Geistlighedens Indkomster

Gud er mit Vidne, at jeg ikke kiender ham, eller veed, hvo og hvordan han er.