[D.H. Huusfeld ?] Uddrag fra Philalethi Patriotiske Anmærkninger over Hr. Philopatreias Afhandling om Geistlighedens Indkomster

Trykt hos L. N. Svare, boende i Skindergaden, og findes sammesteds til Kiøbs.