[D.H. Huusfeld ?] Uddrag fra Philalethi Patriotiske Anmærkninger over Hr. Philopatreias Afhandling om Geistlighedens Indkomster

Jeg vil herved allene mærke det Stats Paradox, som Forfatteren, midt i sin Pane-