[D.H. Huusfeld ?] Uddrag fra Philalethi Patriotiske Anmærkninger over Hr. Philopatreias Afhandling om Geistlighedens Indkomster

Efterdi deres Formindskelse Derfor skulde have slige Følger, som in Summa sagt: