[D.H. Huusfeld ?] Uddrag fra Philalethi Patriotiske Anmærkninger over Hr. Philopatreias Afhandling om Geistlighedens Indkomster

Efterdi Geistlighedens Indkomster langt fra ikke ere saa uhyre, som de forestilles: