[D.H. Huusfeld ?] Uddrag fra Philalethi Patriotiske Anmærkninger over Hr. Philopatreias Afhandling om Geistlighedens Indkomster

Dette forudsat, kommer Touren nu til mig, at sige: Cessante Causa, cessat Effectus!