J.A. Dyssel Uddrag fra Pro Memoria til Philopatreias fra Mag. Johann Arnd Dyssell. Den Kongelige nye Opfostrings-Stiftelse til Bedste. Sandby i Lolland d. 5. Jan. 1771.

Fattig-Stat -----2Extra-Skat for 10 Personer 10 - Doctor-Skat - - - - - 1 - -