J.A. Dyssel Uddrag fra Pro Memoria til Philopatreias fra Mag. Johann Arnd Dyssell. Den Kongelige nye Opfostrings-Stiftelse til Bedste. Sandby i Lolland d. 5. Jan. 1771.

Embeds-Skat - - - - 40 Rdlr. Consumption, Folke - Familiesamt Stald-Stat - - - 18 - -