[F.C. Trant] Uddrag fra Misokakias imod Philopateias.

Klager over dyre Tider ere altid behagelige for Publikum. Stikler man iblandt paa