[F.C. Trant] Uddrag fra Misokakias imod Philopateias.

Fædernelandets Sygdom beböver en redelig, menneskekiærlig, og vel overlagt Hielp, naar den skal læ-