[F.C. Trant] Uddrag fra Misokakias imod Philopateias.

Hvorledes ville Videnskaberne og Staten da ikke blomstre, og alting blive herlig og lyksalig!