[F.C. Trant] Uddrag fra Misokakias imod Philopateias.

31.„ Artigt nok. Mon der ikke komme ligesaa mange, ja end fleere, ind, for at afbetale deres Renter, Gieid, og Regninger?