[F.C. Trant] Uddrag fra Misokakias imod Philopateias.

„Man lægge Mærke til ved de tvende Terminstider, og see, hvor mange geistlige Renterere her indpassere af Landsbyepræster.