[F.C. Trant] Uddrag fra Misokakias imod Philopateias.

Men jeg vender mig igien til Præsterne, hvilke Philopatreias saa ilde har medhandlet.