[F.C. Trant] Uddrag fra Misokakias imod Philopateias.

34 af Preussen, ligefaa urimelig er ca stor Armee for Kongen af Dannemark; og hvad vilde den ikke koste, naar den blev indretted efter Forfatterens Hoved!