[F.C. Trant] Uddrag fra Misokakias imod Philopateias.

31 I Henseende til Forfatteren kunde dette Svar være tilstrækkelig; men Publikum fortjener dog, at man taler noget meere alvorlig over denne Punkt