[F.C. Trant] Uddrag fra Misokakias imod Philopateias.

„Soldaterne ere aleene den Stand, hvor ey Tallet lettclig kan blive for stort. Give, der kunde udfindes nogen Udveye til deres bedre Belönning. Det var et værdigt Ar- beyde for tusende Patrioter; thi deres Ca- rakter udfordrer Udgivter, og deres Liv er