[F.C. Trant] Uddrag fra Misokakias imod Philopateias.

Den Stat kan da ikke være vel faren, hvor „en Bispestoel er bedre, end et Gene- ralat, og et Sognekald bedre, end en Ober- stes Charge. S. 34.„ See der! nu vide vi dog, hvorfor Engelland er i saa elendig en Tilstand: Bisperne have större Indkomster, end som Generalerne, og Præsterne fleere, end en Oberst, Ja, vor Autor veed at forklare, hvorfor Kongen af Preufen tabte Slaget ved Frankfurt! Gandske vist af ingen anden Aarfag, end fordi et par Provster i hans Rige have fleere Indkomster, end en General.