[F.C. Trant] Uddrag fra Misokakias imod Philopateias.

Og naar vi nu bekomme fri Handel, saa före vi alting ind fra fremmede Stæder,