[F.C. Trant] Uddrag fra Misokakias imod Philopateias.

gerlige Lyksalighed ! Eller meener han maaskee, at det först maae blive ret elendig, inden det kan blive godt? For denne Vey til Lyksalighed takker nok enhver.