[F.C. Trant] Uddrag fra Misokakias imod Philopateias.

12 den og Velstanden voxe, Undersaatternes Lyksalighed og Kongens dermed forbundne Styrke mærkelig tiltage. S. 2O.„ Prægtige Ord! Lad os see engang.