[F.C. Trant] Uddrag fra Misokakias imod Philopateias.

Og desuagtet er dog alting der meget dyrt.