Uddrag fra Philopatreias trende Anmærkninger 1. Om de dyre Tider og Handelens Svaghed. 2. Om Rettergang. 3. Om Geistlighedens Indkomster.

Viisdommen takkede meget ydmygelig for Kongens store Maade og Mildhed, men sagde