Uddrag fra Philopatreias trende Anmærkninger 1. Om de dyre Tider og Handelens Svaghed. 2. Om Rettergang. 3. Om Geistlighedens Indkomster.

erudit en Stand, og er jeg altid Redebon at besvare de Indvendinger, som herimod kan giøres.