Uddrag fra Philopatreias trende Anmærkninger 1. Om de dyre Tider og Handelens Svaghed. 2. Om Rettergang. 3. Om Geistlighedens Indkomster.

Skulle jeg heri have feilet i en eller anden Deel, tviler jeg ei paa Oplysning fra saa