Kierkegaard, Søren »Æsthetica. Ældre« : 1836-10-29

P95:197


Det er unægteligt, at det Billede af 👤Fausts Liv i 📌Auerbachs Kjelder, hvor han sidder til Bords med de studerende (cfr. 👤v. Raumer historisches Taschenbuch. 5te Aargang foran Titelbladet) erindrer meget om 👤Don Juan ogsaa den store Pokal, han har i Haanden.

d. 29 Oct 36.