Kierkegaard, Søren Aforistiske udkast : 1839

P261:263:2


En dannetMand, henved 50 Aar, der er i en fordeelagtig Stilling og som i 2 Aar har været Enkemand, men ikke længere kan udholde den Qval at være berøvet den ægteskabelige Lykke, søger en dannet Pige af god Herkomst, som besidder et godt Hierte, er tækkelig og munter, hvilket tages meget Hensyn paa, yngere end 30 Aar ønskes ei, da min ældste Datter er 27 og det er min Hensigt at hun som forhen vedbliver at bestyre mit Huus til Lettelse for min Kone, da det er min Agt at stræbe for at giøre hende lykkelig og Livet saa behageligt som muligt. Den Dame som herpaa reflekterer behage at aflægge Billet i Snaregade Nr. 12, i Stuen, mrk. Haab 171. Som dannet Mand behøver man ikke at forsikkre om Taushed. Der opgives hvor dennes Bopæl er og Navn. Tillige frabedes al Spøg.