Søren Kierkegaards Skrifter, Bd. K27

Tekstredegørelse

1. Manuskriptbeskrivelse 535
2. Datering og kronologi 536

1. Manuskriptbeskrivelse

»Aforistiske udkast«* har nr. 442 i B-fort. og hører til den del af papirerne, der ved SKs død lå i »en stor Papæske« med mærket »A« og påskriften »Journaler og andet Sligt fra en ældre Tid« (jf. B-fort. s. 189). Papir 261:3 er gået tabt; teksten findes indirekte overleveret i 👤H.P. Barfods udgave Af 👤Søren Kierkegaards Efterladte Papirer (EP). De øvrige manuskripter befinder sig i Kierkegaard Arkivet (KA) på 📌Det Kongelige Bibliotek.

P261

261

Papir 261 (SKS 27, 225).
Papir 261 er fordelt på 1 løs lap og tekst, hvortil ms. er gået tabt.

261:1-2

Papir 261:1-2 (SKS 27, 225).
1 løs lap med afrivningskanter i venstre side og nederst.*
Ingen paginering.
Papir: gulligt skrivepapir, ribbet, fint. Mål: ca. 207 × 118 mm.*
Lappen har efter beskrivning været foldet to gange på tværs og to gange på langs.
Første linje i marginaltilføjelsen til Papir 261:1, »ikke et Trækplaster.« (SKS 27, 225m,1), er placeret til venstre for sidste linje i hovedoptegnelsen. Den øvrige del af tilføjelsen er skrevet på skrå over tilføjelsens første linje. Versosiden er ubeskrevet.

261:1-2

(Pap. II A 814-816)

261:3

Papir 261:3 (SKS 27, 225).
Ms. er gået tabt. Der var tale om »en løs Seddel« if. EP.
Teksten er trykt i EP I-II, s. 457.

261:3

(Pap. II A 817)


261

(B-fort. 442a; KA, A pk. 41 læg 3; Pap. II A 814-817)

262

Papir 262 (SKS 27, 225-226).
1 løs lap med fire afrevne kanter, heraf er venstre og nederste kant uregelmæssige.
Ingen paginering.
Papir: gulligt skrivepapir, ribbet; vandmærke: bomærke med sammenføjet xX, derunder navnet C & I Honig. Mål: 150-162 × 186-192 mm.
Lappen har efter beskrivning været foldet tre gange på tværs. Bl. [1r] er tre fjerdedele beskrevet, bl. [1v] en femtedel.

262

(B-fort. 442b; KA, A pk. 41 læg 3; Pap. II A 818-820)

263

Papir 263 (SKS 27, 226-229).
Papir 263 er fordelt på 3 løse blade i 2o + 1 udklip fra en avis.

263:1-4

Papir 263:1-4 (SKS 27, 226-229).
3 løse blade i 2o. Bl. [1] og [2] har udgjort et dobbeltblad; bl. [3] har afrivningskant i venstre side.
Ingen paginering.
Papir: gulligt skrivepapir, ribbet; vandmærker: bomærke med sammenføjet xX, derunder navnet C & I Honig (bl. [1]), bikube samt navnet C & I Honig omkranset af en blomsterranke (bl. [2] og bl. [3]). Mål: 218 × 350 mm.
Bladene har efter beskrivning været foldet en gang på tværs og en gang på langs. Bl. [1v] og [2v] er ubeskrevet. Bl. [3v] er beskrevet øverst med 4 linjer.
I Papir 263:1 er de to første ord og det efterfølgende »S« i »Hvad er Sandhed« (SKS 27, 226,3) skrevet med blyant. I Papir 263:3 er ændringen fra »Meubel.« til »Meubel, (...) Theater.« (SKS 27, 229,17-18) foretaget med blyant.
Følgende findes påklæbet midt på bl. [1r] (se illustration 22, SKS 27, 227):
Papir 263:2 (SKS 27, 226).
Udklippet annonce fra Almindelig Commissions-Tidende nr. 212, den 12. sept. 1839.
Påklæbet med limoblat. Mål: ca. 74 × 43 mm.

263:1-4263

(B-fort. 442c-e; KA, A pk. 41 læg 3; Pap. II A 821-823)

(B-fort. 442a-e; KA, A pk. 41 læg 3; Pap. II A 814-823)

2. Datering og kronologi

I det udaterede Papir 261:3 erindrer SK sig læsningen af et ubenævnt værk under sit »første Ophold i 📌Gilleleie« (SKS 27, 225,9), hvilket betyder, at Papir 261 i hvert fald er skrevet efter sommeren 1835, hvor SK besøgte 📌Gilleleje for anden gang,* men en nærmere datering er ikke mulig. Papir 263:3, der er dateret »Torsdagen d. 12 Sept:«, er en idé til en novelle af SK foranlediget af en kontaktannonce (Papir 263:2), bragt samme dag i Almindelig Commissions-Tidende, nr. 212, den 12. sept. 1839. Den forudgående optegnelse (Papir 263:1), der er udateret, findes øverst på bl. [1r] og må formodes at være skrevet den 12. sept. eller i dagene umiddelbart før, ligesom Papir 263:4, der findes på bl. [3v], må være skrevet omkring dette tidspunkt. Papir 262, der er udateret, kan ikke tidsfæstes, men formodes at være omtrent samtidigt med Papir 263, dvs. fra 1839.