Øieblikket Nr. 9

1. Bibliografisk beskrivelse

Øieblikket Nr. 9 forelå færdigtrykt fra Bianco Lunos Bogtrykkeri den 24. sept. 1855.* På titelbladet findes datoen »24 Septbr. 1855«.* Skriftet blev annonceret som udkommet i Adresseavisen og Fædrelandet, begge nr. 223, den 25. sept. 1855, samt i Berlingske Tidende, nr. 224, den 26. sept. 1855.* Det kostede 20 skilling og udkom på forlaget 👤C.A. Reitzels Bo og Arvinger.

Tre eksemplarer af Øieblikket Nr. 9 er blevet kollationeret; de benyttede eksemplarer er:

A Søren Kierkegaard Forskningscenterets arbejdseksemplar, privat indbundet og beskåret.*

B 📌Det Kgl. Biblioteks eksemplar, indbundet og beskåret, katalogsignatur F, 2656 - 8o, ex. 1.

C 📌Det Kgl. Biblioteks eksemplar, indbundet og beskåret, katalogsignatur F, 2656 - 8o, ex. 2.

Ved den interne kollation af de tre eksemplarer blev der ikke konstateret afvigelser. Eksemplar A danner grundlag for den følgende beskrivelse.

Kollationeringsformel

8o. 18 24. $2 signeret (-11, 22). 12 blade. Paginering [1-3], 4-22, [23-24].*

Formatet er oktav. Skriftet har et omfang på 24 sider, svarende til 12 blade fordelt på 1 ½ ark,* og er pagineret 4-22, idet bl. 1r-2r og bl. 12 er uden paginering.

S. [1] udgør titelbladet med indholdsfortegnelsen, s. [3]-6 »Altsaa saaledes staaer Sagen.«, s. 7-9 »At Idealerne skulle forkyndes – ellers er Christen-|dommen i dybeste Grund forfalsket.«, s. 10-11 »En Dosis Livslede.«, s. 12-15 »Vær Piat – og Du skal see, alle Vanskeligheder | forsvinde!«, s. 16-19 »At Præsterne ere Menneske-Ædere, og paa den | afskyeligste Maade.« og s. 20-22 »Præsten ikke blot beviser Christendommens Sandhed, | men han modbeviser den med det Samme.«. Titelbladets bagside og s. [23] og [24] er blanke.

Ark 1 er uden primasignatur, men med sekundasignatur; ark 2 er med primasignatur, men uden sekundasignatur. Primasignaturen (arknummeret) er angivet med arabertal, sekundasignaturen med arabertal fulgt af asterisk.

Beskrivelse af Øieblikket Nr. 9 i eksemplar A

Det beskårne hæftes blade måler ca. 121 × 193 mm.* Hæftets tykkelse er ca. 1 mm.

Papir

Der er benyttet almindeligt trykpapir af en ret kludeholdig kvalitet.

Typografi

Det fremherskende skriftsnit er fraktur; enkelte steder er benyttet tekstur (gotisk) og til titlen på forsiden skriften medolin. Til latinsk tekst er brugt antikva, og fremhævet tekst er sat med fed eller spatieret skrift.

Titelbladet er med to skillestreger – den ene enkelt, den anden dobbelt – delt i tre felter. I det øverste felt er anført skriftets titel og nummer, i det mellemste en indholdsfortegnelse, datoen »24 Septbr. 1855.« samt forfatternavnet, i det nederste udgivelsessted, forlag og trykkeri. Titlen er spatieret og sat med medolin i skriftets største punktstørrelse, ca. 6 grader over brødteksten.* Nummerangivelsen er sat med mindre punktstørrelse, ca. 4 grader over brødteksten. Overskriften »Indhold:« er sat med spatieret, fed tekstur, mens forfatternavnet er sat med fed fraktur, begge i samme punktstørrelse som brødteksten. Indholdsfortegnelsen og datoangivelsen er ca. 1 grad mindre. Udgivelsesstedet er sat med fed, lang tekstur i samme punktstørrelse som brødteksten. Forlæggernavnet er spatieret og ca. 1 grad mindre end brødteksten, trykkeriangivelsen ca. 2 grader mindre. Titelbladet er gengivet som illustration 27.

Overskrifterne til de forskellige artikler er sat med fed, ca. 1 grad større end brødteksten, og adskilt fra brødteksten med en tynd skillestreg. På s. [3], indrykket fra venstre og adskilt fra overskriften med en tynd vandret streg, findes dateringen »Den 31 Mai 1855.«, sat med ca. 1 grad mindre punktstørrelse end brødteksten. I artiklerne »Altsaa saaledes staaer Sagen.« og »En Dosis Livslede.« markerer tre asterisker et større ophold i teksten ved nyt afsnit. På s. 8 er ordet »beroligende« som det eneste sat med fed i brødteksten. Alle artiklerne indledes med en uncial, der er ca. 2 grader større end brødteksten.

En normalside har 32 linjer. Tekstkolumnen måler 88 × 158 mm. Brødteksten er sat i ca. 10 punkt (korpus). Der er dobbelt ordmellemrum efter punktum. Artiklerne afsluttes med en enkelt finalestreg, den sidste artikel dog med en dobbelt.

27. Titelblad til Øieblikket Nr. 9. Naturlig størrelse, beskåret

Der er enkelte trykfejl i førstetrykket. Trykfejlene skyldes de fleste steder læderede typer.*