Uddrag fra Journalen NB29

Mindedage : hentyder til aposteldagene, dvs. festdage til minde om en apostel. Allerede i det 4. årh. blev Peters og 👤Paulus' martyrium mindet den 29. juni; senere fik hver apostel sin dag. Aposteldagene blev afskaffet i de fleste lutherske kirker efter reformationen, men er blevet fastholdt i Den rom.-katolske Kirke. Der kan også være tale om apostelfesterne, dvs. særlige dage, hvor en apostel, især Peter, fejres, fx de to fester for 'Sankt Peters Stol' hhv. den 18. jan. (for hans bispestol i 📌Rom) og den 22. feb. (for hans bispestol i 📌Antiokia) og festen for 'Peters Lænker' den 1. aug. Den 27. dec. og den 6. maj er festdage for 👤Johannes og den 15. juli for samtlige apostle. Også apostelfesterne blev i vid udstrækning afskaffet i de fleste lutherske kirker efter reformationen, men helligholdes fortsat i Den rom.-katolske Kirke. I kalenderne på SKs tid figurerede dog fortsat '👤Peders Stol' den 22. feb. (se kalenderen bagest i K25). Se i øvrigt underafsnittet om aposteldagene og -festerne i afsnittet »Gedächtniss-Tage der Märtyrer, Apostel und Heiligen« samt fortegnelsen over »Unbewegliche Feste« i »Uebersicht der christlichen Feste nach den Monaten« i 👤J.C.W. Augusti Handbuch der christlichen Archäologie bd. 1-3, 📌Leipzig 1836-37, ktl. 388-390; bd. 1, s. 572-578 og s. 590-594.

I trykt udgave: Bind 25 side 368 linje 14