Kierkegaard, Søren Journalen JJ : 1843

JJ:131

#

Det er skjønt hvad 👤Socrates siger i 📖 Cratyllus: det at blive bedragen af sig selv, er det Værste af Alt; thi naar Bedrageren end ikke fjerner sig et Øieblik, men bestandig er ved Haanden, hvorledes skulde det ikke være forfærdeligt?

📖 Cratyllus § 428. 👤Schl:Overs: 2D. 2 Af. p. 104.