Kierkegaard, Søren Uddrag fra Journalen JJ

Der var et ungt Menneske, lykkeligt begavet som en 👤Alcibiades. Han foer vild i Verden. I sin Nød saae han sig om efter en 👤Socrates, men i sin Samtid fandt han ingen. Da bad han Guderne at forvandle ham selv dertil. Og see! Den, der havde været saa stolt af at være en Alcibiades, han blev saa beskjæmmet og ydmyget ved Gudernes Naade, at han, da han netop havde faaet det han kunde være stolt af, følte sig ringere end Alle.