Kierkegaard, Søren Fra SK · udateret · til Henriette Lund