Diskussion af enkeltheder i analysen af det danske udtrykssystem, [GRUND] 137-0350