Kollokvium II, [Latin] 095-0300

Kollokvium 2 24/4 57.

I forb. ra. afgrænsningen af kasuskategorien og specielt m.h.t. præ- og postpositioner berørtes det sirlige fornold i finsk-ugriske sprog - hvor det er et karakteristisk og almindeligt forekommende fænomen - at en styrelse af denne art udtryk-ces ved et helt syntagme, et nornen med (evt. defektiv) kasusbøjning, som igen styrer en Kasus, i modsætning til det mere velbekendte, at præpositionen er et pseudo- tema uden karakteristik. Det var endvidere karakteristisk, sidan som det blev belyst ved eksempler fra finsk, mari (ceremissisk) og ungarsk, at den defektive kasusbøjning af disse nominer hovedsageligt bestod af sikaldt primære kasussuffixer, som ikke længere er produktive, men som ved kombination har givet de i den aktuelle sprogtilstand produktive kasussuffixer. Det blev foreslæet et genussystemet skulle indarbejdes i kasus- systemet, dvs. at det skulle undersøges hvilke synkretismer man har i hvilke genera, og hvilke defektlveringer der forekommer. Det blev fastsi!et, at man 1 neutrum finder den stærkeste differentiation, len pi grund af spørgsmålets omfang måtte dette forslag udskydes. Spørgsmål stillet af Spore : 1° Kan acc. udelukkes som følge af synkretisme ml. nom. L acc. neutrum, og når causalis ikke er klart manifesteret i genus commune? 2° quo & qua’s genusrelationer i forb. m. ablativs udelukkelse af kasuskategorien. 3° Skal cuot & tot indføjes i systemet?