Sprog, tanke og virkelighed, [optegnelser] 048-0230