Uddrag fra [Una-Canger-Afhandling] 030-0060

Jeg anser mig selv for at vare i stand til at bedømme bfchjnd- lingen af de nævnte fire sprog. Hvad de andre bedømmere angår, synes det klart, 1) at professor Dlderichsen bør^ vælges til bedø mer af afsnittet om dansk, og at professor Diderichsen desuden er i stand til at bedømme de almindelige sprogteoretiske betragtninger, der Ikke kræver speciaXkueto. skaber i nogen af de andre anførte sprog) 2) at behandlingen af polsk bør ¥¥141®® bedømmes (for&Éen af mig) af professor Hans Christian Sørensen) 3) at fakultet/H vidt muligt bør vælge et iedleci, der har nogle kundskaber i ungarsk) måske ville professor Hans Sørensen være den bedst egnede) også professor Sten ville vistnok være én mulighed.