Uddrag fra [Una-Canger-Afhandling] 030-0060

10.2.1964. Decanus for det filosofiske feku/tefc, ad fakultetets rsode 17.da., dagsordenen« Pkt. 7. Der er indkommet én besvarelse på prisopgaven i sammenlignende sprogvidenskab. Opgavens ordlyd er følgende: "En sammenlignende undersøgelse af kompar&tionskategoriens struk- tur og anvendelse indenfor ot typisk udvalg af de sprog, hvori denne k&tegori faraflnces.” Besvarelsen,der fylder 150 maskinskrevne kvartsider, omfatter følgende afsnit; Indledning p. 2 ff. Dap.sk p. 7 ff. Upgarsk p. 49 ff. iolsk p. 73 ff. / Kymrisk p, 93 ff. Sammenligning p. 125 ff. Foffatteren har altså valgt OT fire sprog til sin sammenlig- p/ende undersøgelse; dansk, ungarsk, polsk og kymrisk*