Uddrag fra Fortsat diskussion med Stenius, [glossematik] 024-0060

Fortsat diskussion me« Stenius. Tallene henviser til numrene i Stenius’s afsluttende replik i NSU-refe- ljsiåste sætning; da tilordningen mellem tegn eg "indstillin^er* er’ een—een tyd i g på lignende måde asm Ted lanékortets signaturer,!’erstår jeg